DẤU TRONG TIẾNG TRUNG, 14 CHỮ CÁI THƯỜNG PHÁT ÂM SAI TRONG TIẾNG TRUNG

Địa chỉ: 15/3, đường 18, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

DẤU TRONG TIẾNG TRUNG, 14 CHỮ CÁI THƯỜNG PHÁT ÂM SAI TRONG TIẾNG TRUNG
30/03/2024 12:26 PM 26 Lượt xem

  Trong tiếng Trung, dấu thanh (hoặc dấu ngữ âm) có thể ảnh hưởng đến cách phát âm và ý nghĩa của từ. Dưới đây là danh sách 14 chữ cái thường phát âm sai khi thiếu dấu thanh trong tiếng Trung:

  1. a (啊): Thường phát âm là "ā" (mũi cao), nhưng nếu không có dấu thanh thì có thể bị phát âm sai thành "á" hoặc "à".

  2. e (饿): Phát âm "ē" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "é" hoặc "è".

  3. i (衣): Phát âm "ī" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "í" hoặc "ì".

  4. o (哦): Phát âm "ō" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "ó" hoặc "ò".

  5. u (五): Phát âm "ū" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "ú" hoặc "ù".

  6. ü (鱼): Phát âm "ǖ" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "ǘ", "ǚ", hoặc "ǜ".

  7. ai (爱): Phát âm "āi" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "ái" hoặc "ài".

  8. ei (泳): Phát âm "ēi" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "éi" hoặc "èi".

  9. ao (烤): Phát âm "āo" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "áo" hoặc "ào".

  10. ou (欧): Phát âm "ōu" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "óu" hoặc "òu".

  11. ia (家): Phát âm "iā" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "iá" hoặc "ià".

  12. ie (鞋): Phát âm "iē" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "ié" hoặc "iè".

  13. uo (果): Phát âm "uō" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "uó" hoặc "uò".

  14. üe (约): Phát âm "yuē" (mũi cao), nhưng khi thiếu dấu có thể bị phát âm sai thành "yué", "yuè", "yuó", hoặc "yuò".

  Nhớ rằng, dấu thanh là một phần quan trọng trong tiếng Trung để phân biệt âm thanh và ý nghĩa của từ.

  CÙNG THẦY THÀNH TÌM HIỂU VỀ DẤU TRONG TIẾNG TRUNG, 14 CHỮ CÁI THƯỜNG PHÁT ÂM SAI TRONG TIẾNG TRUNG QUA VIDEO SAU

  4 DẤU CHÍNH 1 DẤU PHỤ TRONG TIẾNG TRUNG

  14 CHỮ CÁI THƯỜNG PHÁT ÂM SAI TRONG TIẾNG TRUNG

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG HOA NGỮ PHI THÀNH TẠI BÌNH DƯƠNG

  (Đối diện cổng VSIP 1)

  CN1: 15/3B Đường 14, KP Bình Hoà, Lái Thiêu , Thuận An, Bình Dương

  CN2: Đường Lái Thiêu 11 - Thuận An - Bình Dương

  CN3: DJ5 - Mỹ Phước 3

  ĐT : 0333.67.67.82 (Thầy Thành)

  Chia sẻ:
  ĐĂNG KÝ NHẬN TIN Điền thông tin để nhận được tin mới nhất !