CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO HOA NGỮ PHI THÀNH
飛成漢語培訓責任有限公司
MSDN: 3702519176
電郵: feichengfei@gmail.com
地址: 15/3 Đường 14, KP Bình Hoà, Lái Thiêu , Thuận An, Bình Dương
  • Tiếng hoa bình dương, học tiếng trung bình dương, dạy tiếng hoa tốt
  • Tiếng hoa bình dương, học tiếng trung bình dương, dạy tiếng hoa tốt
  • Tiếng hoa bình dương, học tiếng trung bình dương, dạy tiếng hoa tốt
  • Tiếng hoa bình dương, học tiếng trung bình dương, dạy tiếng hoa tốt

Bài 23, 24, 25: 就/bèn, thì ; 才/mới; cách dùng 又。。。又 vừa...vừa, cách dùng 要是。。。就 nếu...thì

Cấu trúc 就/bèn, thì ; 才/mới

Cấu trúc 就/bèn, thì ; 才/mới;  cách dùng 又。。。又 vừa...vừa, cách dùng 要是。。。就 nếu...thì,  Câu Kiêm ngữ: 让,叫,告诉,请,要求

 

cách dùng 又。。。又 vừa...vừa, cách dùng 要是。。。就 nếu...thì,

Cấu trúc 就/bèn, thì ; 才/mới;  cách dùng 又。。。又 vừa...vừa, cách dùng 要是。。。就 nếu...thì,  Câu Kiêm ngữ: 让,叫,告诉,请,要求

 

Câu Kiêm ngữ: 让,叫,告诉,请,要求

Cấu trúc 就/bèn, thì ; 才/mới;  cách dùng 又。。。又 vừa...vừa, cách dùng 要是。。。就 nếu...thì,  Câu Kiêm ngữ: 让,叫,告诉,请,要求

-------------------------------------------------

TRUNG TÂM DẠY TIẾNG TRUNG TẠI BÌNH DƯƠNG - HOA NGỮ PHI THÀNH

VPĐD: 15/3B bình Hoà - Lái Thiêu 18- Thuận An -BD

CS2: Đường lái thiêu 11- Thuận An - BD

CS3: D11 - Thới Hoà - Bến Cát - mỹ phước 1 - BD

Hotline: 0333.67.67.82

 

Thầy Thành 0333.67.67.82